Pont.png

Over Klein Amsterdam

De start. Klein Amsterdam komt voort uit het verlangen naar vernieuwend onderwijs en meer goede onderwijsplekken. In 2015 kwam de stad Amsterdam daarom met de wedstrijd ‘Onze nieuwe school’. Honderden ouders, opvoeders en onderwijsvernieuwers deden mee. Met een geweldige opbrengst: 124 ideeën over leren en onderwijs. Klein Amsterdam kwam met een bijzonder idee en is een van de vier drie winnaars. Klein Amsterdam overtuigde de jury met een verrassende aanpak: ‘Leren in de tussenruimte’.

Vernieuwers met vertrouwen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om het plan voor basisschool Klein Amsterdam - Leren in de Tussenruimte - toe te laten tot de zogenaamde ‘kraamkamer’ van de gemeente Amsterdam. Dit betekent dat Klein Amsterdam kennis en faciliteiten krijgt. Het team is, samen met kennispartijen, wetenschappers en andere onderwijspartners bezig met het programma en de opening. In het schooljaar 2018/2019 gaat Klein Amsterdam van start.

Ons idee. Klein Amsterdam werkt vanuit het idee: ‘Leren in de tussenruimte’. De tussenruimte is een plek van  ontmoeting, waar de kinderen en de wereld elkaar tegenkomen. Uit de ontmoeting ontstaan steeds weer bijzondere momenten van leren en ontdekken. Leren over echte onderwerpen die spelen op dit moment, en van de mensen die je daarbij ontmoet; de buren, de buurt, de straat, de buurt, de stad.

Klein Amsterdam geeft kinderen handvatten om een betere toekomst te creëren voor zichzelf, elkaar, de steden waarin ze opgroeien en de wereld waarin ze leven. Zodat ze later hiermee ook complexe problemen kunnen oplossen. Op basis van inleving, creativiteit, begrip, samenwerking en het maken van eigen keuzes. Dat betekent dat ze gemotiveerd zijn om positieve verandering te brengen en in een snelle en steeds veranderende wereld.

Samen ontwerpen. De invulling van het onderwijs gebeurt op een bijzondere manier. In samenwerking (co-creatie) met de stad. Amsterdam met zijn rijkdom aan mensen, verhalen, muziek, geschiedenis, cultuur, bedrijvigheid, creativiteit en energie is het mooiste boek dat kinderen kunnen openslaan. Dat is onze bron.

Voor onderwijspartners is het evenzeer interessant om zo met onderwijs verbonden te zijn. De samenwerking biedt kansen voor een innige band met een jong en elk jaar nieuw publiek. Precies de verbindingen die sponsors en subsidiegevers vaak eisen.

... Klein Amsterdam en de volgende onderwijspartners hebben elkaar nu al gevonden(lijstje Nemo etc.)

Initiatiefnemers

Klein Amsterdam is gestart door:

Stichting leren in de tussenruimte

De namen en rollen van de oprichtende personenfuncties van de

Het startdocument noemt er nog een heleboel. Hoe lang maken we deze lijst?