Klein Amsterdam: Leren in de Tussenruimte.

Basisschool Klein Amsterdam is Amsterdam in het klein. De stad Amsterdam is het startpunt van een levensechte, contextrijke en coöperatieve leerervaring. Klein Amsterdam is een Tussenruimte waar school, thuis en de stad samen komen. Thematisch onderwijs wordt vormgegeven door leerkrachten, kinderen en ouders in co-creatie met externe partners via de beproefde Design Thinking methode. Klein Amsterdam verbindt, verdiept en verrijkt door de ruimte van de school en het onderwijs letterlijk en figuurlijk te verbreden. Klein Amsterdam is een plek waar iedereen leert en creëert. 

Klein Amsterdammers

Klein Amsterdam voor kleine Amsterdammers. Op Klein Amsterdam staan kunst, cultuur en Bildung centraal. Klein Amsterdammers die de school na groep 8 verlaten kennen Amsterdam als hun broekzak. Ze hebben hoogwaardig onderwijs gehad in de basisvaardigheden, een onderzoekende houding en een brede culturele basis.

 

 

Klein Amsterdam cocreeert onderwijs met experts en partners

Klein Amsterdam cocreëert onderwijs met experts en partners. Onze founding partners: Google for Education, NedPhO|NKO, Muziekgebouw aan ’t IJ, Nieuw Dakota, Het Educatie Bureau, ShareNL, THNK School of Creative Leadership, IDEO, The EdTechTeam, de Amsterdamse Muziekalliantie, SEP en Orkaan. De experts en partners van Klein Amsterdam denken mee, ontwikkelen mee en ondersteunen.

Ouders

Klein Amsterdam luistert naar ouders, leerkrachten en de huidige onderwijspraktijk. Ouders willen voor hun kinderen kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat verrijkt, verbreedt en toekomstgericht is. Leerkrachten hebben belangstelling voor de onderzoekende, ontwerpende en ondernemende rol van de leerkracht op Klein Amsterdam. Schoolbesturen hebben interesse om het plan van Klein Amsterdam mede uit te voeren.

Leeromgeving

Klein Amsterdam leeromgevingen bevorderen het leren. Leren gebeurt op school, in Tussenruimtes, in de stad en online. HCMA Architecture+Design (specialist in socially sustainable architectuur uit Vancouver) adviseert Klein Amsterdam over het vormgeven van de leeromgeving en hoe multifunctionele Tussenruimtes binnen de school kunnen worden gerealiseerd.

HCMA Architecture+Design

HCMA Architecture+Design

HCMA Architecture+Design

HCMA Architecture+Design

HCMA Architecture+Design

HCMA Architecture+Design

 

Kennisgemeenschap

Klein Amsterdam bouwt een kennisgemeenschap. Klein Amsterdam werkt met de Digitale Tussenruimte aan een cyclus van kennisopbouw en - verspreiding. Het is zowel een digital learning en cocreation space als een open source library; een kennisgemeenschap die continu ontwikkelt en groeit. Deze digitale leeromgeving, de thematische kennis en het netwerk van onderwijspartners maakt van Klein Amsterdam een bijzonder schaalbaar concept waar andere scholen en steden van kunnen profiteren.

Onderzoek en onderwijspraktijk

Klein Amsterdam baseert zich op onderzoek en praktijk. De aanpak van Klein Amsterdam is wetenschappelijk onderbouwd en wordt met zorg en aandacht in de praktijk gebracht. Klein Amsterdam laat zich inspireren door - en leert van - bewezen onderwijsconcepten. Bijzondere voorbeelden hiervan zijn: Neighbourhood Learning Centers in British Columbia, 21 School in London, Apprendiz City School in Rio de Janeiro, Hellerupskole in Kopenhagen, Education Cities Network in Israel, High Tech High in California, City As School in New York City, Palo Alto High School in California, Kirkkojarvi school in Finland.